North India

Enchanting Jammu Kashmir with Vaishnu Devi

Jammu-Katra-Vaishno Devi-Pahalgham-Gulmarg-Sonmarg-Srinagar
per person
8 Days
Mar – Oct
Jammu – Katra

Glorious Kashmir

Srinagar-Gulmarg-Pahalgham- Sonmarg-Srinagar
per person
7 Day
Mar – Oct
Kashmir

Golden Temple with Scenic Himachal

Delhi- Amritsar-Dharamshala- Dalhousie-Khajjiar-Dalhousie-Chandigarh-Delhi
per person
8 Days
Oct- Apr
Amritsar

Golden Triangle

golden triangle is a tourist circuit of Delhi, Agra and  Fatehpur Shikri.
per person
4 Days
Oct- Apr
Delhi

Golden Triangle North Tour

Delhi-Agra-Fatehpur Sikri-Jaipur-Samode-Delhi
per person
6 Days
Oct- Apr
Delhi

Himachal Delight with Taj Mahal

Delhi-Shimla-Manali-Chandigarh-Delhi-Agra-Delhi  
per person
9 Days
Oct- Apr
Shimla

Leh – The Land of Lamas with Kashmir

Srinagar - Gulmarg - Kargil - Leh - Hemis - Shey - Thikse - Likir - Alchi
per person
9 Days
Sept – Jun
Srinagar

Leh – The Land of Lamas with Pangong lake

LEH - Sankar Gompa - Shanti Stupa - Khardungla - Pangong Lake - Shey - Thiksey - Hemis - LEH
per person
6 Days
Sept – Jun
LEH

Lovely Leh Ladakh

Leh-Nubra Valley- Uletokpo- Lamayuru-Leh
per person
11 Days
Sept – Jun
LEH

North India Tour

Delhi- Jaipur-Fatehpur Sikri-Agra-Orchha-Khajuraho-Varanasi-Delhi
per person
10 Days
Oct- Apr
Delhi

Paradise within reach – 16 Nights

Delhi-fatehpur Sikri-Agra-Delhi-Srinagar-Pahalgam-Sonmarg-Kargil-Leh-Laddakh-Jammu- Delhi
per person
16 Days
Oct- Apr
Delhi

Romantic Kashmir

Srinager-Sonmarg-Gulmarg
per person
5 Days
Mar – Oct
Srinagar